affluentia_wiosna3_new
affluentia_badanie_new
affluentia_ksiegowosc4-new
affluentia_kadry4_new
affluentia_pozostale4_new
affluentia_edoradca4_new

Biegli rewidenci

Wykonujemy usługi wykazane w ustawie z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym,  oraz   inne usługi zastrzeżone  dla biegłych rewidentów w innych przepisach prawa np. w kodeksie spółek handlowych.

W szczególności świadczymy usługi:

W badaniu wykorzystujemy międzynarodowe standardy badania i przepisy prawa krajowego i unijnego.

Efektem wykonanej usługi są sprawozdania biegłego rewidenta obejmujące opinię i raport z przebiegu badania lub ekspertyzy i opinie – w tym opinie poświadczające.

„Wiedza zawsze jest lepsza od niewiedzy”

                                  Elkhonom Goldberg

E-doradca podatkowy

Blog Traffic

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 28
  • Last 7 days: 468
  • Last 30 days: 2 242
  • Online now: 2
58 620 48 16
58 732 17 15
Copyright © 2014 Affluentia.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Iluste.pl iluste.pl