affluentia_wiosna3_new
affluentia_badanie_new
affluentia_ksiegowosc4-new
affluentia_kadry4_new
affluentia_pozostale4_new
affluentia_edoradca4_new

Zarząd Kancelarii

Kancelaria powstała na mocy aktu notarialnego dnia 15 września 1993 roku – jako Biuro Rachunkowe BUCHALTER – Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Długiej 75/76. W 1996 roku z uwagi na rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o badania sprawozdań finansowych, Spółka dokonała zmiany nazwy na: Biuro Audytorsko – Rachunkowe  BUCHALTER Sp. z o.o. Od 2005 roku Kancelaria jest następcą prawnym wymienionego podmiotu. Wspólnikami Kancelarii Affluentia od 1996 roku są Pani Ewa, Eleonora Osipowicz oraz Pan Zbigniew Krzysztof Osipowicz.

Kancelarię od początku jej założenia prowadzą jej wspólnicy w osobach:

 

affluentia_zdjecie   osipowicz-zbigniew  
Pani mgr Ewa, Eleonora Osipowicz – Prezeska Kancelarii oraz biegła rewident wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę pod pozycją: nr 2906, oraz 2906/6313 Pan mgr inż. Zbigniew, Krzysztof Osipowicz – Vice Prezes Kancelarii, posiadacz Certyfikatu Księgowego nr 7182/98 wydanego przez Ministra Finansów

 

Nasza Kancelaria jest corocznie ubezpieczana od odpowiedzialności cywilnej.

 
Zapraszamy Państwa do zapoznawania się na naszej stronie internetowej z bieżącym i archiwalnymi numerami miesięcznika „E-doradca podatkowy”, do którego dostęp jest całkowicie bezpłatny!!!
 

„Wiedza zawsze jest lepsza od niewiedzy”

                                  Elkhonom Goldberg

E-doradca podatkowy

Blog Traffic

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 48
  • Last 7 days: 487
  • Last 30 days: 2 257
  • Online now: 1
58 620 48 16
58 732 17 15
Copyright © 2014 Affluentia.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Iluste.pl iluste.pl